Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
Met de opgave van uw bestelling gaat u akkoord met de navolgende algemene voorwaarden.
Algemeen
De navolgende voorwaarden gelden voor alle leveringen. Afwijkende voorschriften van de contractpartner sluiten wij hiermede uitdrukkelijk uit. Alle nevenafspraken dienen door ons schriftelijk bevestigd te zijn.
Retourrecht
Alle producten van GBIJT kunt u, mits ongeopend, binnen 7 dagen na ontvangst en zonder opgave van redenen aan ons retour zenden. U dient hierbij zelf zorg te dragen voor voldoende frankering. Na ontvangst van de retourzending wordt u het betaalde bedrag gerestitueerd.
Bestelling
Het op de website van GBIJT aangeboden product is een uitnodiging voor de klanten om een aanbod voor de koop te doen tegen opgegeven condities. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief 21% BTW. De acceptatie van het aanbod van de klant vindt plaats met de verzending van de goederen. GBIJT behoudt zich in het bijzonder het recht voor het aanbod niet te accepteren, als een artikel niet beschikbaar is of als u onterecht rekeningen van vorige leveringen niet betaald of teruggeroepen heeft.
Levering en verzendkosten
De levertijd bedraagt gemiddeld 2-3 werkdagen na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Indien geleverde artikelen zichtbare transportschade vertonen, dan dient u dergelijke fouten direct bij ons te reclameren. Het achterwege laten van deze reclamatie heeft uiteraard geen consequenties voor uw wettelijke aanspraken.
Betaling
Na ontvangst van de betaling, gaat GBIJT over tot het verzenden van de bestelling.
Wettelijke instructies inzake herroeping en retourzending
U kunt de goederen –ongeopend en in originele verpakking- zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst terug geven door de goederen retour te zenden. In ieder geval geschiedt de retourzending op uw kosten en uw risico. De retourzending dient te geschieden naar:
GBIJT,   J. van der Waalslaan 11,  5056 VH  Berkel- Enschot,  Nederland
Gevolgen van retourzending:
In geval van een geldige retourzending moeten de door beide partijen ontvangen prestaties terug verleend worden. Voor het overige kunt u de plicht tot schadevergoeding voorkomen door de goederen niet als eigenaar in gebruik te nemen en alles na te laten dat de waarde kan beïnvloeden.
Gegevensbeveiliging & crediteuren bescherming
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden alle persoons- betrokken gegevens vertrouwelijk behandeld en hun beschermende belangen streng in acht genomen. De voor de afhandeling van de zaak noodzakelijke gegevens worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling en niet doorgegeven aan derden.
Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schades ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
Overig
Op alle contracten en afspraken tussen de klant en GBIJT is het Nederlands rechtssysteem van toepassing.