Diesel en Bacterie

Diesel verandering:  Om de lucht kwaliteit (zwaveldioxide reductie) te verbeteren heeft Europa besloten in 2010 de diesel zwavelvrij te maken. Het gehalte zwavel is van 1000 ppm naar 10 ppm (mg/l) teruggebracht. Daarnaast zijn de  oliemaatschappijen ook verplicht om plantaardige olie (bio) bij te mengen. De diesel voldoet nog steeds aan de EN590 norm. Maar deze veranderingen maken de diesel bacteriegevoeliger, met als gevolg meer problemen met…………..bacteriegroei in de dieseltank.

Bacteriën zijn onzichtbare kleine organismen die overal voorkomen, in lucht, water en bio-olie (diesel). Deze bacteriën hebben voor hun ontwikkeling (groei) enkel WATER broodnodig. (Condens) water ontstaat in elke tank , hoe goed deze ook geïsoleerd is!. Er is overal waterdamp aanwezig, ook in volledig gevulde tanks !.  Natuurkundig bekend, treedt er bij elke temperatuursverandering altijd condensatie op. Dit condenswater verzamelt zich in het laagste punt van de tank. In dit water planten deze bacteriën zich snel voort, dit gebeurd door een exponentiële celdeling (2 - 4 -16 -256 -65.000 etc.) De deling vindt ELKE 10 minuten plaats. Begrijpelijk is nu dan dat een aantal bacteriën zich in enkele uren vermeerderen tot miljoenen. Deze enorme aantallen vormen de bekende slijmmassa, die tijdens schommelingen loskomt van de tankbodem en langzaam aan het brandstoffilter verstopen. De motor begint te haperen, verliest vermogen en valt soms onverwacht stil. Dit is DE nachtmerrie voor iedere schipper, zeker op een drukke vaarroute!.